Usluge savjetovanja

 

Ponuda investitorima i graditeljima

 • podrška u kupoprodajnom postupku i postupku prijenosa vlasništva
 • razvoj nekretnina, gradnja, prikupljanje potrebne dokumetacije
 • pripomoć i kontrola kod izrade tenderske dokumentacije
 • obrada tržišta kao preduvjet za odluku o investiranju
 • akvizicija nekretnina za privatne i fizičke investitore
 • zastupanje investitora kod izgradnje
 • kalkulacija troškova izgradnje
 • procjena rokova izgradnje
 • kontrola kvalitete izgradnje
 • izračun utroška materija kod izgradnje

PROJEKT MANAGEMENT

 • moguća upotreba i koncept iskorištenosti nekretnina
 • zajednička gradnja

Ponuda kupcima i prodavačima nekretnina

 • savjetovanje i pripomoć kod pribavljanja vlasničke ili tehničke dokumentacije
 • pripomoć / usluge sa partner biroima kod etažiranja (izrada etažnog elaborata)
 • pripomoć / usluge kod izmjere nekretnina / objekta sa partner biroima
  (ovlaštenih arhitekata)
 • pripomoć kod financiranja kroz partnerbanke
 • pripomoć / usluge prikupljanja potrebne dokumentacije kod trazenja kredita za kupnju, dogradnju, adaptaciju ili izgradnju
 • pripomoć kod primopredaja nekretnine
 • savjetovanje pri renoviranju ili projektiranju interijera
 • upravljanje nekretninama i održavanje nekretnina
 • pripomoć kod iznajmljivanja apartmana / stana / kuće
  (suradnja sa poznatim turističkim agencijama)
 • savjetovanje kod pravnih pitanja