Korisni linkovi

 

 

Katastar RH

Pregled zemljišnih knjiga

Nacionalni program sređivanja zemljišnih knjiga i katastra

Ministarstvo pravosuđa RH

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva RH

Prostorni planovi županija

Bjelovarsko-bilogorska županija

Brodsko-posavska županija

Dubrovačko-neretvanska županija

Istarska županija

Karlovačka županija

Koprivničko-križevačka županija

Krapinsko-zagorska županija

Ličko-senjska županija

Međimurska županija

Osječko-baranjska županija

Požeško-slavonska županija

Primorsko-goranska županija

Šibensko-kninska županija

Sisačko-moslavačka županija

Splitsko-dalmatinska županija

Virovitičko-podravska županija

Vukovarsko-srijemska županija

Varaždinska županija

Zadarska županija

Grad Zagreb

Zagrebačka županija