Cjenik posredničkih provizija i savjetovanja

 

Za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, zamjene, zakupa i iznajmljivanja nekretnina

KUPOPRODAJA - provizija se naplaćuje u postocima od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cijene pri potpisavanja predugovora

Najviša ukupna provizija

6 %

Najniža ukupna provizija

4 %

PRODAJA

   

Provizija za posredovanje prilikom prodaje nekretnine (naplaćuje se od prodavatelja)

2 - 4 %, ali ne manje od 6.000,00 kn

KUPNJA

   

Provizija za posredovanje prilikom kupnje nekretnine (naplaćuje se od kupca)

2 - 3 %, ali ne manje od 6.000,00 kn

Provizija se naplaćuje od kupca ako je ugovorena ili je posrednik dobio od strane kupca pismeni ili usmeni nalog za potražnjom nekretnine

ZAMJENA

   

Prilikom zamjene nekretnine provizija se naplaćuje od svake strane u zamjeni, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je strana stekla zamjenom.

2 - 3 %

ZAKUP I NAJAM

IZNAJMLJIVANJE I DAVANJE U ZAKUP - provizija od najmodavca i zakupodavca

Postotak od mjesečne najamnine

75 %

Minimalno

100 %

Za najam ili zakup trajanja od 12 do 59 mjeseci

150 %

Minimalno za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci (5 godina) i više

UNAJMLJIVANJE I ZAKUP - provizija od najmoprimca i zakupnika

Postotak od mjesečne najamnine

75 %

Minimalno za najam

100 %

Minimalno za zakup

100 %

Za najam ili zakup trajanja od 12 do 59 mjeseci

150 %

Minimalno za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci (5 godina) i više

 

Agencije su za obavljeno posredovanje obvezne naplatiti proviziju.

PDV nije uključen u cijenu.

Za savjetovanje

Usluga će se obračunati po smjernicama HOAI* u postocima investicije / vrijednosti konzaltinga.

* HOAI - honorar za ovlaštene arhitekte i inženjere (prema preporuci udruga njemačkih inženjera).

 

isprintaj